Kan finasteride permanent sexuele bijwerkingen veroorzaken? Er zijn de laatste tijd nogal wat geruchten en er worden ook rechtszaken voorbereid om de fabrikant aan te pakken.

Wat vinden de artsen van de ISHRS

Zowel Dr. Bersten als Dr. Stough en Washenik wezen er op dat nog niet is vastgesteld dat er blijvende sexuele bijwerkingen waren geconstateerd nadat de inname van het middel was beëindigd. Wel werd er van de fabrikant gevraagd om de bijsluiter aan te passen.

Wat nu?

Artsen moeten hun patiënten duidelijk informeren over de bijwerkingen van finasteride en feit en fictie scheiden. Het zou best zo kunnen zijn dat de geruchten over finasteride gebaseerd zijn op een zogenaamde “hype”.

De fabrikant Merck

Merck heeft inmiddels de bijsluiter aangepast en vermeld nu dat permanente sexuele bijwerkingen zeldzaam zijn. Ook de artsen moeten hun patiënten daarop wijzen.

Kan finasteride veranderingen in je stemming teweeg brengen?

Op het ISHRS congres kwam dit ter sprake en er was een geval waarin dit mogelijk was gebeurd. Ook in de medische literatuur word er op gewezen dat dit in een klein percentage van gebruikers mogelijk is.

Pin It on Pinterest

Share This