Deze world wide web site met z’n home pagina in de domeinnamen Haarproblemen.nl (hierna genoemd de “web-site”) is een gratis informatie service voor gebruikers van het world wide web systeem, onder expliciete voorwaarde, dat deze gebruikers gebonden zijn aan de voorwaarden die gesteld zijn in deze gebruikersovereenkomst. De webmaster houdt zich het recht voor om enige of alle voorwaarden op elk tijdstip te veranderen en u moet te allen tijde de nieuwe voorwaarden raadplegen en zich hieraan verbinden welke zijn gesteld in de meest recente versie van deze gebruikersovereenkomst (geen oude versie verborgen op uw computer) elke keer wanneer u de website bezoekt. Gebruik de website niet wanneer u niet de volledige voorwaarden accepteert.

U accepteert dat de informatie die de website u verschaft, alleen voor algemene informatie is. Het is niet bedoeld als medisch advies en moet niet gezien worden als een vervanging van een advies van gekwalificeerde gezondheidsadviseurs die bekend zijn met uw individuele behoefte. De Webmaster geeft geen enkele garantie inzake deze website, inclusief maar niet gelimiteerd tot enige garantie tot accuratesse, adequaatheid, volledigheid, algemeenheid, vertrouwelijkheid, verkoopbaarheid, of geschikt voor een speciaal doel, of enige garantie dat deze pagina’s of van de server die de pagina’s beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere gevaarlijke elementen en deze garanties zijn expliciet uitgesloten. De webmaster stelt zich in geen geval aansprakelijk voor fouten of weglating in de informatie en materiaal. Geen enkele garantie gegeven of geïmpliceerd, wordt gegeven in samenspraak met de informatie en materiaal. Deze informatie en materialen zijn geen advies in enige vorm. Uw antwoord op deze informatie en dit materiaal is geheel buiten de controle van de Webmaster en de Webmaster verwerpt elke verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor uw acties en alle latere acties door andere personen in uw opdracht, direct of indirect geassocieerd met deze site, de informatie en het materiaal wat hierop staat.

In geen geval is de Webmaster aansprakelijk voor schade, inclusief (maar niet beperkt aan eisen) direct, indirect speciale of daaruit volgende schade, verliezen of kosten die voortvloeien in verband met deze site of het gebruik daarvan of onbekwaam gebruik door enige partij. U gaat akkoord met de onschuld van de Webmaster, website medewerkers, website adverteerders, de provider van de website, adverteerders/service provider aandeelhouders, ambtenaren, directeur en medewerkers van alle claims die voortkomen uit, of in verband staan met uw gebruik of de onbekwaamheid tot het gebruik deze website of de informatie in deze website of andere websites die gelinkt zijn, inclusief maar niet beperkt aan eisen die u gevonden heeft, iets wat u hoort, ziet of download van deze website of enige andere website waar aan gelinkt is, die obsceen, aanvallend, lasterlijk of inbreuk maakt op uw intellectuele eigenschappen. In geen geval kan de Webmaster of de aanbieders van informatie op deze website aansprakelijkheid aanvaarden van u of iemand anders voor elke beslissing of actie die ondernomen wordt in relatie tot zulke informatie of enige andere volgende, speciale of gelijke schade, zelfs wanneer attent wordt gemaakt op de mogelijkheid van zulke schade. U erkent dat meningen en aanbevelingen in deze website niet noodzakelijkerwijs van de Webmaster afkomstig zijn of onderschreven worden door de Webmaster.

De Webmaster kan links geven op de website naar andere websites die niet onder beheer staan van de Webmaster. Elke website dat een ander adres (of URL) heeft is zo’n website. Deze links zijn alleen voor gemak of referentie en/of vermaak en zijn niet bedoeld als onderschrijving door de Webmaster van de organisatie of individu die de website beheert of enige garantie m.b.t. de website of de informatie op de website.

Het materiaal op deze website is voor informatie doeleinden alleen en is gevoelig voor verandering. Alle producten en diensten opgenomen in de informatie en materiaal op deze website worden alleen aangeboden in de jurisdicties waar zij wettelijk aangeboden mogen worden en onderdeel zijn van de voorwaarden van de overeenkomst acceptabel voor beide partijen.

De webmaster heeft deze vertrouwelijke verklaring opgesteld om onze sterke verplichting voor de privacy tegenover de bezoekers, te laten zien. Het navolgende onthult de informatie vergaring en verspreiding voor deze website van haarproblemen.nl.

Haarproblemen.nls of haar beheerders verzamelen geen persoonlijke, identificeerbare informatie op deze website, zonder toestemming gegeven via e-mail, telefoon, fax, brief of door vrijwillige toetreding bij chatrooms, forums, boodschappen services, en/of nieuwsgroepen die beschikbaar zijn voor de gebruikers van Haarproblemen.nl.

Haarproblemen.nls of zijn beheerders verkopen, verhuren, delen of anderszins onthullen, geen mailing lijsten of andere persoonlijke informatie aan derden, niet geassocieerd met Haarproblemen.nl. We houden rapporten bij van individuen die contact met ons opgenomen hebben voor het geval we later contact moeten hebben of verdere informatie moeten geven in de toekomst en als een persoonlijk rapport voor correspondentie.

De server van onze internet provider verzamelt informatie omtrent datum en tijd wanneer onze website werd bezocht en het internet-adres van de website van waar u gelinkt werd met Haarproblemen.nl. Wij hebben toegang tot deze informatie. Wij gebruiken uw IP-adres om problemen met onze website op te lossen en onze website te beheren. Deze informatie wordt gebruikt om het webverkeer te analyseren, zoals het aantal bezoekers op onze website te meten en van welke websites onze bezoekers komen. E-mail adressen en andere persoonlijk identificeerbare informatie van Haarproblemen.nl bezoekers, worden niet opgeslagen wanneer er gebrowsed wordt door de pagina’s op Haarproblemen.nl.

Neem goede nota van het feit dat wanneer u uw e-mail adres van Haarproblemen.nl in chat-rooms, forums, berichtenbord en/of nieuwsgroepen plaatst, dat zij beschikbaar zijn voor het grote publiek en misschien misbruikt worden. Enig misbruik van persoonlijke gegevens door u geplaatst in chat-rooms, forums, berichtenbord en/of nieuwsgroep ligt buiten de schuld van Haarproblemen.nl en zijn beheerders. Het is mogelijk om anoniem een bericht te sturen of zonder een e-mail adres. Bezoekers van Haarproblemen.nl worden geadviseerd hiervan gebruik te maken.

Onze site biedt de gebruikers de mogelijkheid om berichten van Haarproblemen.nl te ontvangen c.q uit te sluiten. Deze site geeft de gebruikers de volgende opties om informatie te updaten of te verwijderen uit hun chat-rooms, forums, berichtenbord en/of nieuwsgroepen database om geen verder contact in de toekomst te hebben of geen service meer te ontvangen. Om deze mogelijkheid uit te sluiten kunt u een e-mail sturen.

Deze site is gelinkt aan andere sites, Haarproblemen.nl of zijn beheerders zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonlijke gegevens of de inhoud van zulke websites.

Indien u vragen hebt over deze vertrouwelijke verklaring, de praktijken van deze site, of uw gebruik van deze website, kunt u hier contact opnemen.

0
YOUR CART
  • No products in the cart.