De laatste tijd worden we geconfronteerd met nogal wat nieuwe begrippen op het gebied van haartransplantatie. Wat is het, wat doet het, wat is het beste?

 

F U T

Met FUT wordt “Follicle Unit Transplantation” bedoeld. Haren groeien niet keurig als soldaatjes op een rijtje. Haren groeien in groepjes van 1, 2 of 3 haren (soms zelfs 4). Om dat groepje haren zit als het ware een soort membraam. De meest natuurlijke transplantatie is dan ook een transplantatie die de “follicle unit” intact laat.

Dit wordt bereikt door de donorstrip onder vergroting en scherpe verlichting op te delen.

 

Door deze verfijnde techniek zijn mooie haartransplantatie resultaten te verkrijgen.

De meeste moderne klinieken gebruiken nu deze methode. Een andere benaming voor deze follicle unit is micro-graft.

 

Voordelen FUT:

 • Een natuurlijker inplant.
 • Levert meer haren op dan de FUE methode ( zie onder) bij gelijk aantal grafts
 • De follicle units zijn tijdens het opdelen zichtbaar en kunnen dus niet beschadigd worden.
 • Alleen de te verwijderen strip op het achterhoofd wordt kort geknipt.
 • Van 1000 tot 3000 micro’s (+/- 7500 haren) per behandeling mogelijk.
 • Door de langdurige ervaring, mooie en bewezen zichtbare resultaten.

 

Nadelen FUT:

 • Meer werk met het maken van de micro-grafts door verfijnde micro transplantatie.
 • Een smal, lijnvormig litteken op het achterhoofd blijft zichtbaar maar dat wordt na de behandeling volledig bedekt wordt door het overvallende haar.

 

 

F U E

Bij de toepassing van de FUE methode (follicle unit extraction) worden de follicle units, een stukje huid met 1-2 of 3 haren met een speciale holle naald één voor één uit het achterhoofd verwijderd. Het hele donorgebied dient tevoren kort geschoren te zijn. Aangezien de FUE-methode erg veel tijd vergt, kunnen maximaal 800-1200 follicle units ( micrografts) per behandeldag overgeplaatst worden. Onderzoek van een toonaangevende Amerikaanse haartransplantatiearts leverde meer verlies op van haren uit het donorgebied, dit ten gevolge van het doorsnijden van haarschacht en haarwortels omdat de follicle units in de huid bij het verwijderen niet zichtbaar zijn.

 

Voordelen:

 • De ingreep is lichter dan de stripmethode.
 • Snellere genezing in het donorgebied.
 • Geen hechting in het donorgebied.

 

Nadelen:

 • Grotere kans op beschadiging haarwortels (tot 30%).
 • Geen langdurige resultaten bekend, methode wordt pas enkele jaren toegepast.
 • Levert minder haren op dan de FUT methode bij gelijk aantal grafts (micro’s).
 • Een groot deel van het achterhoofd moet worden geschoren.
 • Prima geschikt voor kleinere behandelingen (bijv. wenkbrauwen)
 • Meer behandelingen nodig om hetzelfde effect te krijgen dan bij een FUT behandeling
 • Per dag is het mogelijk tussen de 700 – 800 micro’s te plaatsen, hierdoor vaak
 • Vanwege de langere behandelduur meestal duurder.
 • In plaats van een streepje als litteken nu, afhankelijk van het aantal follicle units, meerdere zeer kleine witte cirkeltjes.

 

FUE MET HAARWORTELVERMEERDERING

 

Deze methode is dezelfde als de FUE methode met als verschil de manier en het instrumentarium waarmee de follicle unit (micro-graft) uit het achterhoofd wordt verwijderd. Research heeft aangetoond (Dr. Kim-Dr.Choi, Korea) dat een haarfollikel 2 groeikernen heeft. Een groeikern onderaan het haar en een groeikern ongeveer in het midden van het onderhuidse deel van het haar.

 

Door dus maar één deel van de haarfollikel te verwijderen kan het overgebleven deel, dat is blijven zitten, weer een nieuwe haar produceren. Wanneer het goed zou werken kan het haar in theorie worden verdubbeld.

 

Gebleken is echter, dat de teruggroei van de haren in het donorgebied niet is bewezen. Veel artsen hebben dan ook hun twijfels over deze methode en zien de propaganda hiervoor als een zogenaamd “marketing tool” (reclame middel).

Het wachten is dus op een onderbouwd en onafhankelijk medische testrapport voor dat we hier over een doorbraak op haartransplantatie gebied kunnen spreken.

 

Voordelen:

 • De ingreep is lichter dan de stripmethode.
 • Snellere genezing in het donorgebied.
 • Geen hechting in het donorgebied.
 • Kans op extra haren.

 

Nadelen:

 • Opbrengst soms minder dan 100% i.v.m.het beschadigen van de groeikern. (zie testrapport).
 • Kans op achteruitgang van de haarkwaliteit. (Kwalitatief zijn de haren beduidend slechter, kleine dunne haren, minder pigment, slap.)
 • Door geringe ervaring geen garantie op de langere termijn.

 

DE TOEKOMST

Haircell Duplication.

Hierbij worden stamcellen buiten het lichaam (in vitro) vermenigvuldigd. (methode Intercytex/Bosley) Hierbij zijn de eerste testen op mannen gedaan en er gaan er nog meer volgen. Die cellen worden dan ingespoten (in vivo) en moeten vervolgens weer een follikel maken die dan weer een haar gaat produceren. Voor dat dit echt uit ontwikkeld is gaan er nog vele jaren voorbij. Maar gezien de laatste ontwikkelingen, mag hier het meest van verwacht worden. Dit zou overigens ook een mooie oplossing zijn voor bijvoorbeeld behandeling van brandwonden.

Pin It on Pinterest

Share This