Enige tijd geleden schreef ik een artikel over de toenemende haaruitval bij vrouwen. Daarin schreef ik over medicijnresten in ons oppervlakte water dat (nog) niet gezuiverd kon worden. Dat leverde een aantal kritische vragen op maar voor mij was het een vermoeden en geen bewezen zekerheid. Daarvoor is een uitgebreid onderzoek nodig.

De onvolprezen radio

Zondagochtend, 12.00 uur, Radio 1, een uitzending van Argos met als titel: “Vervrouwelijking van ons water”. Veel van het daar besprokene bevestigde mijn vermoeden want we weten allemaal dat haaruitval in veel gevallen iets maken heeft met hormonen.

Deze informatie wordt u aangeboden door Hans J.Diks, internetjournalist (lid NVJ).Hans J.Diks is werkzaam voor de Stichting Medi-Budget, een non-profit organisatie op het gebied van voorlichting bij haarproblemen.

E-mail: optimal@chello.nl

www.haarproblemen.nl  weblog  over meer dan 40 haarproblemen

www.alopecia-vereniging.nl . Vereniging voor lotgenoten met haarproblemen.

(E)boeken van Hans J.Diks:

Je hebt pas recht op succes als je waarde toevoegt, toch?” (Diksy)

Pin It on Pinterest

Share This