Er zijn leveranciers van haarwerken in alle soorten en maten. Er zijn kappers die het er bij doen en en zijn gespecialiseerde bedrijven. Omdat veel cliënten met haarwerk in aanmerking komen voor een bijdrage van de AWBZ meenden de verzekeraars dat een leverancier van haarwerken op zijn minst vakbekwaam moest zijn. Een goede kapper hoeft niet perse een goede haarwerk leverancier te zijn.

Zeker het onderhoud van haarwerken vereist een specialistische aanpak.

De N.V.H.O.

De NVHO (Nederlandse Vereniging van Haarwerk Ondernemers) heeft eenkeurmerk in het leven geroepen waar haarwerk leveranciers aan moeten voldoen. En dan niet alleen het haartechnische deel van het vak maar ook de omgang met cliënten komt aan de orde. Daarvoor is er nu een beroepscode. Ook een klachtencommissie is er nu.

Wat zijn zoal de eisen

  • Vakkennis ( nogal logisch)
  • Aparte pasruimtes
  • Minstens 25 pasmodellen in voorraad
  • Verzekerd van privacy
  • Goede klachtenbehandeling
  • Uitgebreide garantiebepalingen
  • Gebonden aan de uitspraken van de klachtencommissie

www.nvho.nl

Pin It on Pinterest

Share This