Tijdens studies naar Propecia bleek dat de helft van de huidige dosering (0,5 i.p.v. 1 mg) een werkzaamheid had van 80% in vergelijking tot de normale dosering. Zelfs bij nog lagere doseringen bleef de werkzaamheid groot. Waarschijnlijk heeft Merck, de fabrikant, een zo groot mogelijk resultaat willen bereiken door 1 mg. Op de markt te brengen. Wellicht is halvering van de dosering een oplossing voor hen die last hebben van bijwerkingen. Ook kan het de moeite waard zijn om na een goed resultaat de dosering te halveren in verband met de kosten. 

Pin It on Pinterest

Share This