Hierbij een vertaling van het standpunt over de bijwerkingen van finasteride (Propecia) van de International Society for Hair Restoration Surgery (ISHRS).

Weinig bijwerkingen

Sinds 1988, finasteride, onder de merknaam (Propecia) heeft miljoenen mannen geholpen die te maken kregen met een erfelijke haaruitval (Alopecia Androgenetica). Daarbij had een relatief klein percentage last van bijwerkingen.

Wat is er veranderd

De laatste tijd zie je steeds meer publicaties waarin verwezen wordt naar een aantal jonge mannen met een erfelijke haaruitval die claimen dat zij last hebben van sexuele bijwerkingen ook na het staken van het gebruik van finasteride.

De ISHRS

De ISHRS heeft een commissie in het leven geroepen om de berichten te evalueren en de leden te informeren over het gebruik van dit medicijn.

De stand van zaken

In alle dubbel-blind en placebo gecontroleerde studies is er geen bewijs gevonden dat een link legt tussen finasteride en aanhoudende sexuele bijwerkingen. De huidige rapporten van sexuele bijwerkingen komen uit verschillende bronnen waaronder ook het internet. Daar verschenen beweringen van verschillende personen die bijwerkingen van finasteride claimden. Het verschijnsel dat in uitzonderlijke gevallen erectieproblemen ook kunnen aanhouden na het gebruik van finasteride is al wel bekend van nadere studies maar niet te verklaren. Het wordt echter al wel in de diverse bijsluiters vermeld.

De bijwerkingen

Het lijkt er op dat aanhoudende sexuele bijwerkingen niet vaak voorkomen en ook nog moet bekeken worden of de rapportages van bijwerklingen een directe relatie hebben met het gebruik van finasteride of dat we hier te maken hebben met incidenten. Het kan ook een placebo effect zijn of een sexuele bijwerking die ook voor kan komen bij personen die geen finasteride gebruiken. Er is ook nog te weinig kennis beschikbaar omtrent de psychologische effecten.

We weten niet alles

Op dit moment is er over het mechanisme van de interactie tussen de hersenen, de 5 alpha-reductase en de hormonen nog weinig bekend. Het is een gecompliceerde zaak waarbij ook andere disciplines aan het woord moeten komen zoals de endocrinologie (hormoondeskundigen), de urologie en de psychiatrie. Er zal weer meer research nodig zijn om vast te stellen of er werkelijk een causaal verband is voor aanhoudende sexuele bijwerkingen en indien dat zo is trachten te indentificeren voor wie er een risico is. De ISHRS hoopt aan zo’n multidiscilpinair forum deel te gaan nemen

Meldt bijwerkingen

Miljoenen mannen hebben van finasteride geprofiteerd zonder of overkomelijke bijwerkingen en gebruiken het medicijn nog steeds met succes. Wel is het belangrijk dat de medische gemeenschap op de hoogte wordt gesteld van eventuele bijwerkingen.

Wat nu?

Verdere studies zullen nodig zijn zodat de patiënt weet waar hij aan toe is en goed geïnformeerd een verantwoorde beslissing kan nemen. De ISHRS commissie met betrekking tot dit onderwerp zal zoveel mogelijk informatie vergaren om mee te oordelen over deze kwestie.

Audio interview Spencer Kobren

Hierbij ook een audio interview van Spencer Kobren met Dr. Michael S. Irwig over het post finasteride syndroom (PFS)

MELDT JE AAN EN ONTVANG HET GRATIS E-BOEK “HOOFDZAKELIJK HAAR”

Gratis bij jouw aanmelding het boek HOOFDZAKELIJK HAAR ter waarde van € 19,95″

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en tips uit de haarwereld ?

Share This